Mượn chồng

Cho em mượn tạm tấm chồng
Một đêm thử vị mặn nồng ra sao
Chém cha cái kiếp má đào
45 xuân vẫn ra vào phòng không
Buồng riêng rộng mở chờ trông
Nào em đâu có khóa trong khóa ngoài
Nhìn ra tủi thẹn với đời
Tuổi xuân năm tháng lặng trôi theo dòng
Cho em mượn tạm tấm chồng
Chỉ cần có chút con bồng sớm hôm
Có con có mẹ đỡ buồn
Chẳng ước xa, chẳng mong gần làm chi
Cũng đành yên phận một bề
Mặc cao sang, mặc bộn bề bon chen
Buồng riêng em chẳng cài then
Hớ hênh em đợi cái đêm …mượn chồng.
Ôi…Nghĩa tôi thương…thương lắm các chị em ơi!